Lotte Pas

Lotte Pas logopedist utrecht logopedie stemVanuit mijn interesse en passie voor zang en theater begon ik in 2012 met mijn opleiding tot logopedist aan de Fontys Paramedische Hogeschool in Eindhoven.

Om zoveel mogelijk kennis en ervaring op te doen binnen de specialisatie stem volgde ik de minor ‘De Stem Centraal’ aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en liep ik stages binnen de Fontys Hogeschool voor de Kunsten, Logopediepraktijk Eindhoven en binnen de KNO-afdeling van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Ik studeerde af met een echografisch onderzoek naar de dikte van het middenrif bij zangers.

Om me bij te blijven scholen volg ik cursussen en workshops. Zo volgde ik ook de cursus ‘Manuele Facilitatie van de Larynx’ van het ziekenhuis Bernhoven.

In 2017 startte ik Lotte Pas Logopedie. Binnen mijn eigen praktijk werk ik als stemgespecialiseerd logopedist. Daarnaast ben ik sinds 2017 als stemcoach betrokken bij de jaarlijkse productie van Theaterplan. Ook gaf ik het vak ‘Stem – Eigen Vaardigheden’ aan de Logopedie opleiding in Eindhoven.

Werken aan je stem en alles wat hierbij komt kijken, kan erg kwetsbaar en persoonlijk zijn. Daarbij reageert je stem direct op spanningen en stress die je ervaart. Daarom vind ik het als logopedist erg belangrijk dat er een veilige sfeer binnen de praktijk hangt en dat niet enkel naar de stem wordt gekeken, maar met name ook naar de persoon erachter.