Hanneke Bax

Foto: Tessa van Beek

Sinds 2009 werk ik met veel plezier als stemgespecialiseerde logopedist en stemtrainer. Naast het werk in de praktijk geef ik les aan het conservatorium in Rotterdam (Codarts Muziektheater), houd ik samen met een KNO-arts stemspreekuur in de Voice Clinic in Amsterdam, maak ik de podcast Zeg en geef ik nascholingscursussen aan o.a. logopedisten.

Loopbaan

Na de vooropleiding aan de theaterschool, studeerde ik van 2005 tot 2009 logopedie in Eindhoven. Mijn afstudeeronderzoek ging over klankkleuren en eerder onderzocht ik waarom Nederlanders toch zo lelijk Engels spreken. Al tijdens de opleiding heb ik ervaring opgedaan met het geven van stem- en presentatietrainingen. Na de opleiding heb ik eerst een aantal jaren allround gewerkt in verschillende logopediepraktijken en in het LeerWegOndersteunend Onderwijs. In 2010 startte ik Bestemming Bereikt Trainingen en gaf naast mijn logopedisch werk ook stem- en zangworkshops. In 2012 ging het roer om: ik stopte mijn allround banen, ging op reis en daarna startte ik Bestemming Bereikt Logopedie.

Opleiding

 • Logopedie – Fontys Paramedische Hogeschool Eindhoven 2005-2009
 • Roy Hart Voiceworks – 2009
 • Méér dan Larynxmanipulatie – Einders Educatie 2010
 • Estill Voice Training System level 1 & 2 – SingaSong o.l.v. Alberto ter Doest 2011
 • Psychologie van het zingen – NVZ 2012
 • CVT in de praktijk – Kenjestem o.l.v. Cordula Klein Goldewijk 2013
 • The Living Voice – Anatomy Trains door Sanne Graulund 2014
 • Opleiding tot Mindfulnesstrainer – Centrum voor Mindfulness 2018
 • Psychogene Stemstoornissen – Einders Educatie 2017
 • Semi Occluded Vocal Tract – Sonar 2018
 • Logopedie voor transgender personen – Barbara Goes-de Graaff, Barbara Richmond-van Olffen 2020
 • Cursus Sprekerstrainer – Alex Boon 2021
 • Polyvagaaltheorie in de praktijk – Heleen Grooten 2021

 VISIE
We spreken de hele dag, maar staan pas stil bij het belang van de stem als we hem kwijt zijn of als de stem niet meer doet wat je zou willen. In de praktijk zie ik mensen bij wie communiceren niet meer altijd vanzelfsprekend is. Spreken kost moeite, doet pijn, klinkt anders. Sommige mensen laten hierdoor een deel van hun sociale leven varen. De stem is de spiegel van de ziel. Daarnaast is stem een belangrijk deel van een imago.
Ik vind het bijzonder om mensen te mogen begeleiden om (letterlijk en figuurlijk) hun stem weer te laten horen!

HOLISTISCH
Het is onmogelijk om de stem als los instrument te bekijken. De stem wordt immers aangestuurd vanuit de hersenen. Spanning en stress hebben direct invloed op de adem en stem. Voor een goede aanpak is het belangrijk om de persoon centraal te zetten met daar omheen alle factoren die meespelen bij het ontstaan van de het stemprobleem. Mindfulness heeft mij mooie handvatten gegeven om op een nuchtere en heldere wijze te kijken naar al deze aspecten en hoe deze invloed op elkaar hebben.

VAN OEFENING NAAR TOEPASSING
Oefeningen zijn een belangrijk onderdeel van stemtherapie en stemtraining. Een nog belangrijker onderdeel is de toepassing in de praktijk. Spreken doen we automatisch, dus het kan lastig zijn om hier een structurele verandering in aan te brengen. Ik vind het belangrijk om praktisch te werk te gaan en direct de link naar het dagelijks leven te leggen.

ZELFREDZAAMHEID
De beste stemcoach, dat ben jij! Ik ben uiteraard niet 24/7 aanwezig om aan de stem te werken. Wel kan ik je tijdens de sessies door heldere informatieverschaffing en inzicht helpen om jezelf te in die tijd zo goed mogelijk te begeleiden om snel vooruitgang te boeken. Regelmatig neem ik een oefening op en kun je thuis met een mp3 oefenen.

EIGEN ERVARING 
Door eigen ervaring met zingen, acteren en spreken voor groepen weet ik waar een spreker of zanger tegenaan zou kunnen lopen en wat er geëist wordt van de stem. Zingen in een groep kent weer andere uitdagingen dan solozang. Het spreken met of zonder microfoon vraagt om een andere techniek en kent andere uitdagingen. In dit soort ‘kleine’ verschillen kunnen belangrijke oplossingen verscholen liggen.

DISCRETIE
Buiten het strikte beroepsgeheim dat ik als paramedicus heb, ben ik ook als stemcoach en stemtrainer zeer discreet.

CONTRACTVRIJ
De afgelopen jaren is de druk op de zorgverleners vanuit de zorgverzekeraars toegenomen. Ik kreeg het gevoel dat ik mensen zo snel mogelijk de deur uit moest werken, terwijl het in mijn ogen belangrijk is om grondig aan herstel te werken om duurzaam vooruitgang te merken en geen ‘trucjes’ aan te leren waarmee er zo weer terugval is. Daarnaast is de administratieve druk toegenomen, waardoor ik soms meer naar mijn computer moest kijken dan naar degene die voor me zat. Dit heeft mij doen besluiten om vanaf 2017 contractvrij te gaan werken, zodat ik weer aandacht kan hebben voor waar het om gaat: de cliënt!


Reacties

“Hanneke in vier woorden: Transparant, Vakkundig, Duidelijk, Enthousiast.”

Danielle February 14, 2017

<< Prev
Next >>

Columnist

Gedurende twee jaar ben ik de vaste columnist geweest van de ‘Logopedie’: hét vakblad voor logopedisten. De columns zijn hier terug te lezen.
Null


Kwaliteit

Om de nieuwste ontwikkelingen bij te houden, volg ik regelmatig bijscholing en geef ik zelf bijscholing aan collega’s. Daarnaast ben ik: