Beroepssprekers

Beroepssprekers moeten kunnen bouwen op hun stem. Onze stem gebruiken we om te communiceren. Hoeveel en op welke wijze je je stem voor je beroep gebruikt is van belang voor de technieken die je ervoor nodig hebt en de maatregelen die je moet nemen.

Wanneer het mis gaat met de stem is dit voor een beroepsspreker heel vervelend. Vaak is het vermoeiend om te spreken en wordt de stem gedurende de dag slechter. Vaak is er niet één oorzaak aan te wijzen. Samen analyseren we de verschillende factoren en kijken naar oplossingen om weer prettig te kunnen spreken.


acteur logopedie stem

Uit onderzoek blijkt dat onze communicatie voor 7% uit taal bestaat, voor 55% uit lichaamstaal en maarliefst voor 38% uit stem!

ACTEURS

Als acteur worden er soms heftige klanken van je stem gevraagd. Denk aan schreeuwen, blaffen, huilen, etc. Wanneer een acteur met stemproblemen rondloopt, kan dit flink belemmerend werken. Iedere avond voor een grote zaal luid spreken, is dan soms lastig. Met logopedie kan aan het herstel van de stem gewerkt worden en aan het opbouwen van de stemtechnieken op gezonde wijze. Want ja, ook blaffen en schreeuwen kan met de juiste technieken geen kwaad! Vanuit eigen ervaring met theater en bij het lesgeven op de afdeling Muziektheater van Codarts Rotterdam is brede ervaring opgedaan met de stem in het theater.

DOCENTEN

Uit onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de leerkrachten gedurende zijn of haar carrière te maken krijgt met stemproblemen. Vaak spelen hier meerdere factoren een rol. Een groep onrustige leerlingen kan er bijvoorbeeld al voor zorgen dat je constant nét wat luider gaat spreken dan prettig is voor je stem. Ook blijkt uit recente cijfers dat de werkdruk bij docenten flink oploopt. Naast de stress die op de stem kan slaan, is het bij zo´n volle dag soms wat teveel om dan óók op je stem te letten. Tijdens logopedie wordt rekening gehouden met al deze factoren. Zo kun je het beste uit je stem halen.

TELEFONISTEN

Telefonisten praten lange dagen achter elkaar, zitten de hele dag in één houding en voeren langdurig gesprekken op dezelfde toon. Dit zijn allemaal factoren die mee kunnen spelen in het ontwikkelen van een stemklacht, zoals heesheid, schorheid en stemvermoeidheid. Goede technieken zijn voor dit beroep en dit kun je leren met logopedie.

SPORTINSTRUCTEURS

Bij sportinstructeurs zie ik regelmatig dat het langdurig roepen leidt tot stemproblemen. Technieken om gezond te leren roepen én zorg voor goede omstandigheden kunnen de stem laten herstellen en gezond houden.