Wanneer Logopedie?

larynx logopedie strottenhoofd

Bij Bestemming Bereikt Logopedie kun je terecht voor onderzoek en behandelingen op het gebied van onder andere:

Stem

Heesheid, stemvermoeidheid, afonie (wegvallen van de stem), schorre stem, geïrriteerde keel, pijn en irritatie bij of na het praten. Door het werken aan stemtechniek en het in kaart brengen van alle factoren die een negatieve en positieve invloed hebben op de stem wordt de stem helderder, krijgt meer draagkracht en wordt en beter belastbaar.

Zang

Heesheid na of tijdens het zingen, plotseling geen hoge of lage noten meer kunnen halen, keelspanning door het zingen. Spreken en zingen gebeurt met hetzelfde instrument. De techniek en omstandigheden vragen om een andere focus. Hier vind je: meer informatie voor zangers.

Globus

Gevoel van brok in de keel, gevoel van spanning rond de hals, gevoel niet goed te kunnen ademen, niet-vloeiende slikbeweging. Deze klachten worden vaak veroorzaakt door overmatige spierspanning. Vaak vindt er eerst medisch onderzoek plaats om problemen uit te sluiten.

Adem

Problemen met (ont)spanning, hyperventilatie, gespannen spreekademhaling, moeite met ademsteun. Ademen wordt voor het grootste deel aangestuurd door een deel van het brein waar we geen invloed op hebben. Spanningen kunnen er al voor zorgen dat de adem hoger en sneller wordt. Oefeningen kunnen de adem wel weer richting een meer ontspannen patroon stimuleren.

Verstaanbaarheid

Onduidelijke articulatie, onvoldoende spreekvolume. Mensen met verminderde verstaanbaarheid  krijgen meestal opvallend vaak “wat zeg je?” te horen. Dit kan vervelend zijn voor de communicatie en kan een spreker ook onzeker maken. Met oefeningen voor articulatie, spreektempo en stem kan de verstaanbaarheid verbeteren.

Kaak

Overmatige spanning in kaakgebied, gerelateerd aan spreken. In het geval van kaakklachten, wordt nauw samengewerkt met het Orofaciale team in het Academie Instituut in Utrecht. Waarbij de gespecialiseerde fysiotherapeuten aan de problemen in het kaakgewricht werk en vanuit logopedie de invloed van het spreken en slikken wordt behandeld.

Hoesten

Chronische hoestklachten kunnen zeer belemmerend werken. Hoestbuien ervaart men regelmatig als zeer vervelend en ook sociale gevolgen zijn soms aanzienlijk. Logopedie kan hulp bieden! SPEICH-C is een zeer bruikbaar behandelprogramma dat het hoesten al in een paar logopedische behandelingen kan verminderen.

Gender

Bij genderdysfonie komt de stemklank niet overeen met de veranderende sekserol. De stemklacht wordt bij trans vrouwen vaker als heftiger ervaren dan bij trans mannen, omdat bij trans mannen de stem door de hormoonbehandeling vanzelf daalt. De behandeling bestaat uit oefening en begeleiding bij het toepassen van verschillende stem- en articulatietechnieken.

EILO

EILO (Exercise Induced Laryngeal Obstruction) is een vernauwing tijdens inspanning van of boven de stemplooien. De diagnose wordt gesteld door een KNO-arts en sportarts. Soms is een operatie nodig en soms is het met een combinatie van fysiotherapie, logopedie en sportpsychologie te verhelpen. Vanuit logopedie wordt er gewerkt met de Olin EILOBI methode.

Ga direct naar….