Wanneer Logopedie?

BIJ BESTEMMING BEREIKT LOGOPEDIE KUN JE TERECHT VOOR ONDERZOEK EN BEHANDELINGEN OP HET GEBIED VAN ONDER ANDERE:

STEM


Heesheid, stemvermoeidheid, afonie (wegvallen van de stem), schorre stem, geïrriteerde keel, pijn en irritatie bij of na het praten. Door het werken aan stemtechniek en het in kaart brengen van alle factoren die een negatieve en positieve invloed hebben op de stem wordt de stem helderder, krijgt meer draagkracht en wordt en beter belastbaar. 

ZANG


Heesheid na of tijdens het zingen, plotseling geen hoge of lage noten meer kunnen halen, keelspanning door het zingen. Spreken en zingen gebeurt met hetzelfde instrument. De techniek en omstandigheden vragen om een andere focus. Hier vind je: meer informatie voor zangers.

GLOBUS


Gevoel van brok in de keel, gevoel van spanning rond de hals, gevoel niet goed te kunnen ademen, niet-vloeiende slikbeweging. Deze klachten worden vaak veroorzaakt door overmatige spierspanning. Vaak vindt er eerst medisch onderzoek plaats om problemen uit te sluiten.

ADEM


Problemen met (ont)spanning, hyperventilatie, gespannen spreekademhaling, moeite met ademsteun. Ademen wordt voor het grootste deel aangestuurd door een deel van het brein waar we geen invloed op hebben. Spanningen kunnen er al voor zorgen dat de adem hoger en sneller wordt. Oefeningen kunnen de adem wel weer richting een meer ontspannen patroon stimuleren.

KAAK


Overmatige spanning in kaakgebied, gerelateerd aan spreken. In het geval van kaakklachten, wordt nauw samengewerkt met het Orofaciale team in het Academie Instituut in Utrecht. Waarbij de gespecialiseerde fysiotherapeuten aan de problemen in het kaakgewricht werk en vanuit logopedie de invloed van het spreken en slikken wordt behandeld.

VERSTAANBAARHEID


Onduidelijke articulatie, onvoldoende spreekvolume. Mensen met verminderde verstaanbaarheid  krijgen meestal opvallend vaak “wat zeg je?” te horen. Dit kan vervelend zijn voor de communicatie en kan een spreker ook onzeker maken. Met oefeningen voor articulatie, spreektempo en stem kan de verstaanbaarheid verbeteren.

reviews

“Hanneke in vier woorden: Transparant, Vakkundig, Duidelijk, Enthousiast.”

Danielle February 14, 2017

<< Prev
Next >>

Ga direct naar….