Manuele Facilitatie

Massage van de spieren rond het strottenhoofd

Vaak gaan stemklachten samen met spanning van de spieren in en rond het strottenhoofd. Het kan lastig zijn om met deze gespannen spieren toch ontspannen stemoefeningen te doen.

Bij manuele facilitatie (strottenhoofdmassage of vocal massage) worden de spieren rond het strottenhoofd, nek, kaak en mondbodem gemasseerd en gestretcht.

Heesheid, keelspanning, stembelasting

Deze massagetechniek wordt toegepast bij klachten met betrekking tot heesheid, keelspanning en globusgevoel (gevoel van brok in de keel). Ook kan massage in een periode van hoge stembelasting of na een stemoperatie of verkoudheid verlichting geven.

Video