Algemene Voorwaarden Logopedie

Vergoeding: Bestemming Bereikt Logopedie werkt contractvrij. Logopedie wordt vergoed vanuit het basispakket van iedere zorgverzekeraar. De hoogte van de vergoeding verschilt per zorgverzekering en type polis (65-90% bij een naturapolis en 100% bij een zuivere restitutiepolis). Voor de zorg in het basispakket geldt voor volwassenen het wettelijk eigen risico van minimaal €385,-.

Verwijzing: Voor de behandeling is een verwijzing van een arts of specialist nodig of kan men (bij een paar verzekeraars) via ‘Directe Toegankelijkheid Logopedie’ komen. In dat geval wordt er eerst een screening gedaan, waarvan een verslag naar de huisarts wordt gestuurd. In de polis van uw verzekering staat of u een verwijzing nodig heeft.

Verantwoordelijkheid nalezen vergoedingsvoorwaarden: De patiënt/cliënt is zelf verantwoordelijk voor het nagaan van de voorwaarden van vergoeding van logopedie, zoals in de polis van diens eigen verzekering staat vermeld. Bestemming Bereikt Logopedie informeert over de vergoeding en tarieven via de website en afspraakbevestigingsmail en kan eventuele vragen hierover mondeling of per mail beantwoorden.

Tarieven: De tarieven vindt u op de website. De bedragen zijn gebaseerd op het tarief dat de afgelopen jaren door de Nederlandse Zorgautoriteiten is vastgesteld (€40,53 per 30 min. in 2016).

Betaling: Wij sturen onze facturen via Infomedics. Bij o.a. VGZ (VGZ, Univé, Bewuzt, IZZ, ZEKUR, de Goudse, IZA, UMC), CZ (CZ, CZdirect, Delta Lloyd, Ohra) en ONVZ (ONVZ, VVAA, PNO) worden de facturen direct naar de zorgverzekeraar gestuurd en ontvangt u van Infomedics of van uw verzekeraar enkel een rekening voor het eventuele eigen risico of eigen bijdrage. Bij andere verzekeraars ontvangt u eens per maand een verzamelfactuur via Infomedics. Deze factuur betaalt u aan Infomedics en dient u zelf in bij de zorgverzekeraar om het bedrag vergoed te krijgen.

Afzeggen behandeling: Mocht u wegens omstandigheden niet naar de behandeling kunnen komen, wordt u verzocht dit minimaal 24 uur voor de behandeling per e-mail of telefonisch (bellen, voicemail of sms) door te geven. Behandelingen die niet tijdig zijn afgemeld, worden bij u zelf in rekening gebracht met een no-show-tarief van €41,00.

Behandelingen aan huis: Behandeling aan huis is uitsluitend mogelijk wanneer dit noodzakelijk is en dit dient op de verwijzing te worden vermeld. Aan huis behandelingen worden in een straal van max. 2 km rond de praktijk uitgevoerd.

Stemcoaching: Stemcoaching wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. Over het verschil tussen logopedie en stemcoaching kunt u meer lezen op deze pagina.

Wijzigingen doorgeven: Alle wijzigingen aangaande persoonlijke en verzekeringsgegevens graag zo spoedig mogelijk aan mij doorgeven. Als u medicijnen gebruikt, als er sprake is van epilepsie, allergieën of andere medische zaken die van belang kunnen zijn voor de behandeling, willen wij hiervan graag op de hoogte zijn.

Behandelduur en –frequentie: De duur en frequentie van de behandeling worden in nauw overleg met u vastgesteld. De invulling is onder andere afhankelijk van de ernst van de klachten en uw eigen wensen / mogelijkheden. Tussendoor wordt regelmatig geëvalueerd en zo nodig wordt de duur en frequentie bijgesteld.

Bereikbaarheid: Wij zijn telefonisch beperkt bereikbaar. Tijdens behandelingen staat het geluid van onze telefoons uit, zodat we alle aandacht op de behandeling kunnen richten. Communiceer bij voorkeur per mail met ons. Wanneer u de voicemail inspreekt of een e-mail stuurt, bellen of mailen wij u zo snel mogelijk terug.

Privacy: Bij het verzamelen en registreren van de gegevens houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet beschermt persoonlijke gegevens en bepaalt dat wij toestemming van u nodig hebben als wij gegevens willen opvragen of geven aan (para)medici. Wij zijn verplicht te rapporteren naar de verwijzend huisarts of specialist over het verloop van de behandeling. Dit gaat door middel van een aanmeldings- en/of eindverslag per post. Daarnaast kan het zijn dat wij tussentijds informatie nodig hebben van de betrokkenen. Hiervan kunt u ten alle tijden een kopie bij ons opvragen. Meer over Privacy kunt u lezen in de Privacy Policy op de website.

Klachtenregeling: Als zorgverleners doen wij er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent met de behandeling. Stap 1: ga het gesprek met ons aan. Vaak leidt zo’n gesprek al tot een oplossing. Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen. Bestemming Bereikt Logopedie is aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici. Meer informatie vindt u via het Klachtenloket Paramedici op http://www.klachtenloketparamedici.nl/