Logopedie of stemcoaching?

stemtraining utrecht stemcoach

“Heb ik nu logopedie of stemcoaching nodig?”

Deze vraag krijgen we regelmatig te horen. Logopedie en stemcoaching; wat is nu het verschil?

Logopedie

Bij logopedie wordt gewerkt vanuit een hulpvraag. Er is vaak een medische indicatie of een duidelijke indicatie dat de klacht leidt tot een beperking in de dagelijkse activiteiten of participatie. De meeste mensen komen bij logopedie terecht op verwijzing van een huisarts of KNO-arts. Ook kun je zonder een verwijzing logopedie krijgen. Dan wordt er eerst een screening gedaan om te kijken of er geen klachten zijn die eerst door een arts onderzocht moeten worden. Tijdens de eerste afspraak is er een uitgebreid vraaggesprek, doen we een aantal logopedische onderzoeken en daarna volgt een diagnose, een behandelplan of een advies. Er wordt dus een traject gestart om de klachten te verminderen. Tussendoor wordt geëvalueerd om de vooruitgang goed in de gaten te houden en eventueel wordt besloten om tussentijds nog (terug) te verwijzen naar de KNO-arts. Logopedie wordt vergoed door de zorgverzekeraar.

Stemcoaching

Ook bij stemcoaching wordt gewerkt vanuit een hulpvraag. Meestal is er geen medische indicatie en wordt meer gewerkt aan een esthetisch aspect. Denk bijvoorbeeld aan het werken aan een accent. Er is immers geen sprake van een stoornis, maar toch kan het zijn dat iemand coaching wil om meer Algemeen Nederlands te spreken. Ook kan individuele presentatietraining op het gebied van stem gegeven worden. Denk aan: levendig vertellen, het gebruik van spreekmelodie of het inzetten van stemvolume. Soms betalen mensen dit zelf en soms wordt een traject van stemcoaching door de werkgever betaald.

Grijs gebied

Stemcoaching en logopedie hebben deels overlap. Er wordt gewerkt aan hetzelfde instrument, er zijn voor een deel dezelfde oefeningen. Toch is de focus anders. Logopedie gaat meer over herstel en opbouw. Stemcoaching gaat over training. Logopedie is meer een ‘traject’, waarbij een vaststaander plan aangehouden wordt. Bij stemcoaching kijken we meer per keer wat iemand meeneemt om aan te werken. Zo zijn er nog meer verschillen.

Twijfel je of je logopedie of stemcoaching nodig hebt? Vraag er naar!

Leave a Reply

Your email address will not be published.