Chronische Hoestklachten

Chronische hoestklachten kunnen zeer belemmerend werken. Hoestbuien ervaart men regelmatig als zeer vervelend en ook sociale gevolgen zijn soms aanzienlijk: mensen durven uit angst voor het storen van anderen bijvoorbeeld niet meer naar het theater, de kerk of andere sociale plekken. Logopedie kan hulp bieden!

Wist je dat 50% van de patiënten met chronische hoestklachten door hun mond ademen? 

De medicamenteuze behandeling van hoesten is bij de meerderheid van de patiënten effectief. Gemiddeld 20% van de patiënten die medicamenteus uitbehandeld zijn en nog persisterende hoestklachten ervaren, worden verwezen naar de logopedist (Vertigan en Gibson, 2012). (…) Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat logopedische behandeling volgens het SPEICH-C programma effectief is. Het is daarom belangrijk dat iedere patiënt met chronische hoestklachten logopedische therapie op maat volgens het SPEICH-C programma aangeboden krijgt. Onze verwachting is dat (long)artsen patiënten in toenemende mate zullen verwijzen naar logopedie in de eerste of tweede lijn.

Bron: Roosjen P., Meilof L. (2014) Chronische hoestklachten? Logopedie heeft zin! Logopedie, nummer 11, november 2014

Op 23 maart jl. heb ik de scholing ‘Logopedie bij Chronische Hoestklachten’ gevolgd in het Isala Ziekenhuis bij een longarts en logopedist van de hoestpoli. SPEICH-C is een zeer bruikbaar behandelprogramma dat het hoesten al in een paar logopedische behandelingen kan verminderen.

2 thoughts on “Chronische Hoestklachten”

  1. Hoest al 8 jaar
    Een half jaar geleden ben ik bij een longspecialist gegaan en die heeft mij gabapentine en oxicontin voorgeschreven, nu raad hij mij aan om logo te gaan doen
    Ik woon in schilde en zou graag iemand in de buurt hebben

Leave a Reply

Your email address will not be published.